Home

Goor in Dialoog

Kleurrijk in de Hof brengt de verschillende culturen bij elkaar

EDITIE 4: ZATERDAG 6 JULI VAN 11.00 – 15.00 UUR

Kleurrijk in de Hof is een jaarlijks evenement voor alle inwoners uit de Hof waarbij ontmoeting tussen de verschillende culturen centraal staat. In de gemeente Hof van Twente wonen mensen uit diverse culturen.

Vroeger al kwamen mensen uit andere delen van Nederland in de Hof wonen. De laatste jaren zijn hier nieuwkomers uit diverse landen ter wereld, waaronder statushouders, bijgekomen. Deze nieuwkomers hebben grote behoefte kennis te maken met de Nederlandse samenleving en willen graag contacten leggen. Ook hopen de kinderen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken. Tijdens Kleurrijk in de Hof is dit mogelijk. U komt toch ook?

Kleurrijk in de Hof is een samenwerking tussen Goor in Dialoog, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Salut, Hof van Twentse Uitdaging en Hofkerk.  Bekijk hier de foto’s van 20162017 en 2018.

home_DSC00875

Diverse activiteiten

Tijdens Kleurrijk bieden verenigingen, stichtingen, geloofsgemeenschappen en organisaties uit de Hof diverse activiteiten aan. Dit zijn activiteiten uit de verschillende culturen op het gebied van, onder meer, sport, cultuur (waaronder muziek en dans) en eten. Hieraan kunt u, als inwoner uit de Hof, gratis deelnemen. Door het bezoeken en de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten vinden ontmoetingen plaats waardoor mensen elkaar leren kennen.

Wie doen er dit jaar mee met een activiteit?
Muziekschool Hof van Twente
Wijkvoorziening ’t Doesgoor
Salut Welzijn
Vluchtelingenwerk Oost Nederland
Maaltijdgroep Hofkerk
Turkse gemeenschap
EHBO
Diaconie Protestantse Kerk Markelo
Werkgroep De Dag van de Dialoog
Woon & Zorgcentrum Herfstzon
Hofschminkers
Fairtrade Hof van Twente
Jeugdcircus Caroly
Kledingbank Hof van Twente
De Washand Hof van Twente
Kringloop-Outlet
Klompenmuseum Goor
Het Kukelnest
Wereldwinkel Delden/Goor
Haakcafé
Er is een voetbalveld en springkussen