Missie en visie

Onze missie

Als “Werkgroep Dag van de Dialoog Goor”, willen we via de, de jaarlijks te organiseren “Dag van de Dialoog” en regelmatige publicaties, mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in gesprek brengen, in een veilige en vertrouwde omgeving.
In deze gesprekken worden de mensen centraal gesteld.
Het naar elkaar te luisteren zonder te oordelen staat voorop.
De “Werkgroep Dag van de Dialoog Goor”, bestaat uit inwoners van Goor, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en geloofsgemeenschappen.

Motto: “Goor in gesprek – Dag van de Dialoog”

Probleemstelling

Door allerlei omstandigheden zijn mensen minder in de gelegenheid om elkaar echt te ontmoeten en het leven met elkaar te delen.
Onbekend maakt onbemind. Wanneer mensen elkaar niet leren kennen, ontstaat er geen begrip en respect en lopen we het gevaar te oordelen en te polariseren. Als werkgroep Dag van de Dialoog staan wij een andere samenleving voor.

Visie

Als inwoners van Goor verlangen wij naar een rechtvaardige samenleving waarin

  • ruimte is voor alle mensen, ongeacht hun cultuur, of achtergrond,
  • sprake is van onderlinge betrokkenheid en aandacht voor elkaar
  • wederzijds respect, begrip en sociale harmonie de boventoon voeren
  • een basis gecreëerd wordt voor prettig samen leven, wonen en werken