Doelstelling

Jaarlijks wordt de doelstelling voor het betreffende jaar gedefinieerd.

Plan van aanpak

De “Werkgroep Dag van de Dialoog Goor”, zorgt ervoor dat:
Er op een avond in november op verschillende locaties in Goor mensen in kleine groepen samen komen. (ca. 6 deelnemers van een zo groot mogelijke diversiteit)
Tijdens een broodmaaltijd en onder leiding van een gespreksleider, delen mensen hun persoonlijke ervaringen met elkaar. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk programma.
Ieder jaar stelt de werkgroep een stappen- en PR&C plan vast.
Jaarlijks worden ook de doelstelling en het gespreksthema gedefinieerd.

 

 

Doelgroepen

  • De verschillende geloofsgemeenschappen in Goor
  • Buurtverenigingen
  • Politieke partijen
  • Etnische groeperingen
  • Jongeren organisaties
  • Ouderen organisaties
  • Voedselbank
  • Huurdersvereniging Viverion
  • Buurthuis nr. 70 Gijmink
  • Accommodatie het Doesgoor