Over ons

Kleurrijk in de Hof brengt de verschillende culturen uit de Hof bij elkaar

Waarom kleurrijk

In de gemeente Hof van Twente wonen mensen uit diverse culturen. Vroeger al kwamen mensen uit andere delen van Nederland in de Hof wonen. De laatste jaren zijn hier nieuwkomers uit diverse landen ter wereld, waaronder statushouders, bijgekomen. Deze nieuwkomers in de Hof hebben aangegeven graag met de bevolking van de Hof van Twente in contact te komen. Mensen zijn immers, om diverse redenen, niet altijd in de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Missie

Eén keer per jaar wordt het evenement ‘Kleurrijk in de Hof’ georganiseerd. Tijdens dit evenement bieden verenigingen, stichtingen, geloofsgemeenschappen en organisaties uit de Hof diverse activiteiten aan. Dit zijn activiteiten uit de verschillende culturen op het gebied van, onder meer, sport, cultuur (waaronder muziek en dans) en eten. Hieraan nemen inwoners uit de Hof deel. Door het bezoeken en de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten vinden ontmoetingen plaats waardoor mensen elkaar leren kennen. Bij het aanbieden van de diverse activiteiten ligt de regie, zoveel als mogelijk, bij de aanbieders zelf. De organisatie ‘Kleurrijk in de Hof’ heeft hierbij een faciliterende en verbindende rol.

Visie

Kleurrijk in de Hof biedt inwoners uit verschillende culturen, woonachtig in de Hof, de mogelijkheid met elkaar in contact te komen. Door deze contacten hebben inwoners meer kennis van en respect voor elkaars’ cultuur. Na deze dag houden bezoekers contact met elkaar en staan meer open voor het deelnemen aan elkaars’ vereniging, stichting of organisatie.

Kerngroep

De organisatie van Kleurrijk in de Hof wordt gedaan door de Kerngroep. Vanuit verschillende organisatie in de Hof van Twente zijn er een aantal personen die samen de Kerngroep vormen:

Michel van den Berg (Salut) – Voorzitter

Louise Waanders (Salut)

Carla Gouw – Secretariaat

Rob Gouw – Facilitaire verzorging

Anneke Nijkamp (BlinkUp Online Marketing) – PR

Marjoske Kiers (Vluchtelingen Werk) – Financiën

Ellen Holkers (Dag van de Dialoog) – Notulist

Aukje Wiersma (Diaconie) – Hand- en spandiensten

Naast de Kerngroep zijn er een aantal vrijwilligers die er samen voor zorgen dat Kleurrijk in de Hof ieder jaar weer een succes wordt!